• 2946idunvalparwebheader
  • 3318Loviswebheader
  • 3469IdunMannewebheader
  • 3537idunsimwebheader
  • 3685mannefarowebheader
  • 2043lovisvalpwebheader
  • 2520triowebheader

Innan valpköpet


091023 lovis

Lovis 9 veckor Foto; Helena Nilsson, okt 2009

Att leva med en hund, eller flera, är en livsstil som ställer annorlunda krav på aktiviteter och planering. En gårdshund kan leva ganska länge (oftast mer än 10 år) och det är inte helt lätt att behöva inse att hunden inte passar in i familjens vardags- och fritidsaktiviteter. Därför är det viktigt att tänka efter före ett valpköp...det är ett stort åtagande för många år framåt.

Familjen & flocken

En hund behöver känna samhörighet med alla medlemmar i flocken - därför är det bra om alla som lever tillsammans med hunden också är intresserade av att dela hundlivet. På så sätt undviks konflikter och ständiga diskussioner om ansvar och åtaganden. Barn och hundar utgör vanligtvis en trevligt kombination men eftersom få barn/unga klarar av att ta hela ansvaret så behövs vuxna som är beredda att stötta och ta huvudansvaret för fostran och skötsel. Från valpåldern och ett par år framåt krävs träning och ömsesidig respekt från både barn, vuxna och hund för att kunna fungera bra tillsammans. Flocken och hemmet  ska utgöra en plats för trivsel, trygghet, lek och vila efter behov för alla inblandade. En hund innebär stora inskränkningar på tid och frihet för ett barn eller en ungdom. Vi kommer att ställa frågor om detta...

Den nya familjemedlemmen

Gårdshunden är en finurlig hund som enkelt och smidigt ordnar det till sin fördel om den får en chans. Den är däremot vanligen mild till sin läggning även om den kan vara livlig till sitt temperament. Genom att vara lugn, konsekvent och tydlig ifrån början får du hunden att fungera bra tillsammans med familj och vänner. En gårdshund fostras enkelt med positiv förstärkning och mjuka metoder då de är mycket lyhörda och lättlärda. Läs gärna mer på Rasklubbens hemsida så får du veta ännu mer om Gårdshundar - se även Dansk/Svensk Gårdshund i menyn till vänster eller i huvudmenyn.

Du kan också ta kontakt med någon av Rasklubbens Aktivitetsgrupper, kanske finns det en sådan i länet där du bor. Genom aktivitetsgruppen kan du få hjälp att hitta personer som har gårdshundar och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Aktivitet & Träning

Alla hundar har behov av regelbunden motion och mental aktivitet/träning för att må bra. En gårdshund vill vara med där det händer och älskar fysisk kontakt. Den delar gärna värmen under täcket med sin matte eller husse och har ganska stora behov av aktivitet och mental stimulans. En gårdshund är en fröjd att ha med på olika aktiviteter - många av dessa aktiviteter är trevliga för hela familjen. Exempel på särskilda hundaktiviteter kan vara agility, rallylydnad, tävlingslydnad, spårning och mycket annat. Dessa aktiviteter brukar skötas av den lokala Brukshundsklubben eller enskilda arrangörer av hundkurser. Vi hjälper gärna till med tips och råd.

Ensamhet

En hund uppskattar sällan att lämnas ensam, det gäller särskilt hög grad för gårdshundar. Därför är det viktigt att ha tillgång till hundpassning när inte hunden kan följa med. Att lämna sin hund ensam hemma kan vara ett alternativ för kortare perioder om högst 2-4 timmar/dag beroende på individ. Men då bör hunden ha passerat valpåldern/unghundsåren och klara ensamhet på ett bra sätt. Ju aktivare liv ju gladare och följsammare blir hunden. Den dagliga passningen skall vara seriöst ordnad för att du ska få köpa en valp av oss.

Uppföljning/utvärdering 

Eftersom jag vill utvärdera mitt avelsarbete (se resultatet av mina parningar och följa valparnas utveckling) så önskar jag att samtliga valpar/unghundar höftledsröntgas vid/efter ca 1,5 års ålder. Det sker helt i enlighet med det rasspecifika hälsoprogram och rekommendationer från Rasklubben och Svenska Kennelklubben.

Meritering

Jag uppskattar och önskar att valpen/hunden på sikt meriteras på SKK's utställningar. Ett tips är att valpen redan tidigt får träna på att hanteras och vistas i utställningssammanhang, då blir det så mycket lättare att ställa ut hunden som unghund/vuxen. Det kan vara en god idé att börja i små sammanhang, tex vid Svenska Hundklubbens (SHK) utställningar. Där kan man öva lite i lugn och ro innan man ger sig ut på de större officiella utställningarna. Utställningar är en rolig och vanligtvis trevlig aktivitet för både ägare och hund - i de fall där hunden inte misstycker - en aktivitet som alla andra.

Om du är intresserad av att köpa en valp av oss kan du läsa mer under Valpar i menyn till vänster eller i huvudmenyn