leva med hund & köpa valp

Familjen & flocken
 

Att leva med hund är en livsstil som ställer annorlunda och stora krav på aktiviteter och planering. En gårdshund kan leva länge (oftast mer än 10 år) och det är inte helt lätt att behöva inse att hunden inte passar in i familjens vardags- och fritidsaktiviteter. Därför är det viktigt att tänka efter före ett valpköp, det är ett stort åtagande för många år framåt.

En hund behöver känna samhörighet med alla medlemmar i flocken - därför är det nödvändigt att alla som lever tillsammans med hunden också är intresserade av att dela hundlivet. På så sätt undviks konflikter och ständiga diskussioner om ansvar och åtaganden.

Barn och hundar utgör vanligtvis en trevlig kombination men eftersom få barn/unga klarar av att ta hela ansvaret så behövs vuxna som är beredda att stötta och ta huvudansvar för fostran och skötsel. Från valpåldern och ett par år framåt krävs träning och ett ömsesidigt respektfullt förhållningssätt från både barn och vuxna. Det krävs konsekvent och kärleksfull fostran anpassad till valpens/unghundens ålder för att den senare ska kunna fungera bra tillsammans.

Flocken och hemmet  ska utgöra en plats för trivsel, trygghet, lek och vila efter behov för alla inblandade. En hund innebär stora inskränkningar på tid och frihet för ett barn eller en ungdom. Du kommer att få frågor om detta...


Aktivitet & Träning
 

Gårdshunden är en finurlig hund som enkelt och smidigt ordnar det till sin fördel om den får en chans. Den är däremot vanligen mild till sin läggning även om den kan vara livlig till sitt temperament. Genom att vara lugn, konsekvent och tydlig ifrån början får du hunden att fungera bra tillsammans med familj och vänner. En gårdshund fostras enkelt med positiv förstärkning och mjuka metoder då de är mycket lyhörda och lättlärda.
 

Alla hundar har behov av regelbunden motion och mental aktivitet/träning för att må bra. En gårdshund vill vara med där det händer och älskar fysisk kontakt. Den delar gärna värmen under täcket med sin familj och har ganska stora behov av aktivitet och mental stimulans. En gårdshund är en fröjd att ha med på olika aktiviteter - många av dessa aktiviteter är trevliga för hela familjen.

Rasklubbens Aktivitetsgrupper, kanske finns det en sådan i länet där du bor, anordnar roliga aktiviteter. Där kan du få hjälp att hitta personer som har gårdshundar och som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Exempel på lämpliga hundaktiviteter är agility, rallylydnad, tävlingslydnad, viltspår och mycket annat. Dessa aktiviteter brukar arrangeras av den lokala Brukshundsklubben eller enskilda arrangörer av hundkurser. Vi hjälper gärna till med tips och råd.


Ensamhet
 

Hundar är flockdjur och uppskattar sällan att lämnas ensam, det gäller i hög grad för gårdshundar. Därför är det viktigt att ha tillgång till hundpassning när inte hunden kan följa med.

Att lämna sin hund ensam hemma kan vara ett alternativ för kortare perioder om högst 2 - 4 timmar/dag beroende på individ och ålder. Hunden bör ha passerat valpåldern/unghundsåret och klara ensamhet på ett bra sätt. Ju tryggare liv - med aktiviteter utan stress - ju gladare och följsammare blir hunden. Den dagliga passningen skall vara seriöst ordnad för att du ska få köpa en valp från Gruvfruns.
 

Hälsoundersökning & Utställning
 

Jag behöver, för att kunna utvärdera mitt avelsarbete och se resultaten av mina parningskombinationer, få tillgång till samtliga valpar/unghundars hälsostatus. Det innebär att jag förväntar mig att samtliga valpar höftledsröntgas vid ca 1-1,5 års ålder. Vid ev avel är det ett krav med känd HD-status enligt Svenska Kennelklubben. RAS (Rasspecifika avelsstrategier) finns för rasen utöver Rasklubbens avelsrekommendationer.

Förutom känd HD-status behöver jag känna till om hundarna har korrekta bett, är fulltandade (kan sakna en eller flera tänder). Patellaundersökning (knäskålarna) är bonus och genomförs i samband med hälsokontrollen/Hd. Det krävs att ange detta vid tidsbokningen då det måste vara en särskilt utbildad veterinär som skriver intyg (SKK-reg) .


Jag uppskattar och önskar att samtliga valpar deltar i någon av SKK's utställningar under unghundstiden eller som vuxen. Minimum är en (1) officiell utställning för utvärdering av exteriör. Ett tips är att valpen redan tidigt får träna på att hanteras och vistas i utställningssammanhang, då blir det så mycket lättare att ställa ut hunden som unghund/vuxen. Öva hemma i lugn och ro innan ni ger er ut på större officiella utställningar. Utställning är en rolig och vanligtvis trevlig aktivitet för både ägare och hund - i de fall där hunden inte misstycker - en aktivitet som alla andra. Jag hjälper gärna till om ni inte kommer igång på egen hand.

Valptiden
 

Valpkullen planeras omsorgsfullt under lång tid. Den första tiden efter födseln och några veckor framåt växer valparna upp i lugn och avskildhet (inga besök). Vartefter de blir äldre kommer de att successivt vistas mer och mer mitt i vardagen med allt vad det innebär. De övas socialt och hanteras dagligen för att vänja sig med människor och ljud. De får helt enkelt vara med om det mesta som sker i ett vanligt hushåll, som ljud från diskmaskin, dammsugare, slammer och röster mm.

Valparna vistas den senare delen av tiden tillsammans med övriga hundar i hushållet. Hundarna är så gott som alltid med och vi delar mycket tid tillsammans stora delar av dygnet. De är väldigt sällan lämnade ensam hemma mer än någon enstaka timme. Alla vuxna hundar både vuxna och unga är fullvärdiga medlemmar av familjen och delar glatt både soffa och säng. Valparna lever största delen av sin tid i kenneln i en valphage.

Valparna träffar andra människor tidigast från och med fjärde veckan - både stora och små. Då kan också intresserade köpare komma och titta på valparna. Under tiden fram till leverans har valparna provat på att åka bil, vara utomhus, bära halsband och mycket annat som är helt nytt för en liten. Dit hör också socialisering genom att ofta få vara i någons famn och att hanteras i största allmänhet - det är en fördel när det sedan är dags för kloklippning, tandvård och utställning mm.
 

Leverans av valp


När valparna är 8 veckor kräver de massor av tid för att utvecklas på ett optimalt sätt - då är den bästa tiden att påbörja präglingen på sina nya ägare och därför hög tid att flytta till sitt nya hem. Alla valpar hämtas av köparen.

* Valpen har uppnått en ålder av minst 8 veckor
* Valpen är vaccinerad och avmaskad enlig SKK's rekommendationer
* Ett köpekontrakt upprättas i enlighet med SKK's regler och avtal (Köpe- alternativt Fodervärdsavtal)
* Valpen är registrerad i SKK - är chipmärkt med ett ID-chip och har ett registreringsbevis
* Veterinärbesiktningen har skett inom en vecka i förhållande till hämtningen. Vid senare leveranser (efter 8 v) sker ytterligare en veterinärbesiktning i nära anslutning till försäljningen (inom 1 vecka)
* Med varje valp följer ett startpaket med valpens foder samt diverse valppaket
* Valparna är doldafel-försäkrade i AGRIA under 3 års tid
* Valpförsäkring ordnas via AGRIAS ombud i god tid innan försäljningsdagen. Valpförsäkringen kan naturligtvis tecknas i ett annat bolag i samband med köpet (innan hämtning eller på plats beroende på veckodag)
* Ett års medlemsskap i Rasklubben för Dansk Svensk Gårdshund där 4 nr av tidningen Gårdshunden ingår


Intresseanmälan och valpköp

Målet för mig är att den valp som flyttat ska stanna i sin nya familj för lång tid framöver - helst hela livet. Jag är också mycket intresserad av att ha fortsatt kontakt med mina köpare för att kunna följa valpens fortsatta utveckling som ett led i utvärderingen av min avel. Därför träffar vi samtliga valpköpare - helst redan innan valparna kommit.

Olika familjer och sammanhang ställer olika krav på vilken valp som kan passa förutsättningar och planer. Rätt hund till rätt sammanhang är en viktig del i att välja ut och sedan sälja en valp. Den som vet mest om de olika individernas egenheter, aktivitetsnivå, mentalitet och personlighet är jag som uppfödare. Valparna och jag har haft en nära och intensiv kontakt "24 - 7" under 8 veckor. Som uppfödare är det ganska klart vilka valpar som besitter särskilt framträdande egenskaper vad gäller mentalitet, temperament, sociala förmågor och inte minst behov.

Intresseanmälan kan när som helst lämnas inför framtida planerade kullar vilket innebär att du/ni eventuellt finns med vid kommande kullar (=inget köplöfte). Kontakta oss och skriv ner vilka förväntningar du/ni har på den nya familjemedlemmen. Vilka aktiviteter, vanor, möjligheter och planer som finns för den lilla valpen och den vuxna hunden. Kanske valpen förutom att vara en älskad familjemedlem även planeras delta i avel, träning för tävling i olika grenar.

Jag har inga särskilda köer och fram till vecka 6 - 7 står fördelningen helt öppen både vad gäller köpare och vilken valp som kan vara aktuell för respektive familj. Det behövs tid för att kunna göra eventuella avelsurval, se utvecklingen i kullen samt kunna matcha köpares olika intressen med de valpar som jag har.

Stor möda läggs för att valpköpet ska bli en så fin erfarenhet som möjligt för samtliga valpar och deras nya familjer. Allt ska kännas bra för alla inblandade innan valpen kan levereras. Jag förbehåller mig rätten att fritt välja köpare/fodervärdar till valpar från denna kennel. Konsumentköpslagen gäller för hela processen.

Om du känner dig helt bekväm med min syn på hundar, hunduppfödning och rutiner kring försäljning av valpar så är du varmt välkommen att höra av dig. Tveka inte att ringa eller skicka ett mail om du har frågor.

Kontaktinformation finns i HUVUDMENYN högst upp till höger på sidan

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer - Inger L Santesson